تبدیل فایل صوتی به فرمت قابل قبول برای الستیکس و استریسک

برای قرار دادن فایل صوتی خود در استریسک یا الستیکس شما نیاز به تبدیل فایل صوتی خود به فرمت قابل قبول استریسک دارید

فرمتی که استریسک می پذیرد فایل .WAV با مشخصات 8000HZ ,16Bit,mono می باشد

حال برای تبدیل فایل خود می توانید از نرم افزار های تبدیل موجود استفاده نمایید یا از سایت های تبدیل فرمت استفاده نمایید که در ادامه به یکی از این سایت ها می پردازیم

http://audio.online-convert.com/convert-to-wav

این سایت به راحتی فایل صوتی شما را به فرمت مورد نظر تبدیل می کند

حال کافیست همانند شکل زیر عمل کنیم

 

مرجع مقاله : نت استاک