ویدئو کنفرانس video conference

ویدئو کنفرانس (video conference) با مفهموم ارتباط صوتی و تصویری هم زمان بین دو یا چند شخص برای بر­گذاری جلسات زنده و مجازی نام گذاری شده است، که با استفاده از این محصولات قابلیت ارسال و اشتراک آنلاین اطلاعاتی از قبیل .pdf یا .ppt ایجاد شده است. تجهیزات ویدئو کنفرانس به دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم میشوند، که طبق نتایج تجربی به دست آمده استفاده از تجهیزات سخت افزاری ویدئو کنفرانس به دلیل قدرت پردازش سیستمی بالا،کیفیت برتر ارتباطی و بی نیازی به سخت افزار های جانبی مورد اهمیت قرار گرفته.

ارتباطات سخت افزاری  ویدئو کنفرانس از طریق سخت افزار های VoIP امکان میپذیرد و به نرم افزار های تصویری  ای از قبیل skype وmultipoint control uni(mcu)  میتوان اشاره کرد.

از جمله موارد مهم مورد استفاده از این محصولات:

  • دانشگاه ها و مراکز اموزش مجازی از راه دور
  • کنترل عمل ها و درمان از راه دور در علم پزشکی
  • برگزاری جلسات شرکت ها و مراکز دارای چند شعبه
  • مدیریت بحران
  • نظارت بر عملکرد تولیدکنندگان و مدیریت واحد های تولید کننده در صنعت
  • بازجویی و بازپرسی بدون انتقال مجرم در مراجع قضایی
  • برگزاری جلسات مستمر شعب بانک ها
  • بستر ارتباطی ویدیو کنفرانس ها
  • و...

مرجع مقاله: نت استاک