آموزش راه اندازی Quota در مرکز تلفن (IP-PBX) دلتا

بهینه‌ساز عملکرد سیستم با حذف اطلاعات بلا استفاده است که دارای چهار بخش اصلی است:

  • Quota Rotate Time: زمان اجرای عملیات Quota در این بخش مشخص می‌گردد.
  • System Log Quota: اجرای عملیات Quota بر روی اطلاعات System Log دارای دو انتخاب Records یا Days است.

نتایج حاصل از انتخاب‌های متنوع در Admins Log Quota

  • CDR Quota: اجرای عملیات Quota بر روی اطلاعات CDR دارای دو انتخاب Records یا Days است.

نتایج حاصل از انتخاب‌های متنوع در CDR Quota

نکته : حتماً در تعداد رکوردها یا روزهای ذخیره‌سازی اطلاعات دقت کنید. چون تنها آخرین اطلاعات در سیستم به تعداد مورد درخواست شما باقی ‌می‌ماند. برای مثال اگر عدد 1000 برای Records وارد شود، تنها 1000 رکورد آخر جدول در هنگام Quota Rotate باقی می‌ماند و باقی رکوردها پاک می‌شود. اگر عدد 100 برای Days وارد شود، داده‌های 100 روز اخیر از جدول باقی می‌ماند و مابقی رکوردها پاک می‌شود.

اخطار: دقت در وارد نمودن عدد یاد شده حائز اهمیت است. برای مثال اگر عدد 1 وارد شد، تنها یک رکورد یا اطلاعات یک روز ذخیره می‌ماند و باقی اطلاعات از بین می‌رود.

لازم به ذکر است که پاک کردن تمامی اطلاعات در اینجا بی‌معناست. با واردکردن عدد صفر در فیلدهای مربوط به Quota، Quota وابسته به آن غیرفعال می‌شود. در نتیجه وارد نمودن عدد صفر به ‌منزله غیرفعال کردن این سرویس است.

 

مرجع مقاله : نت استاک