آموزش دستورات Port Security سوئیچ سیسکو:

اگر کامپیوتری را که به سوئیچ (Switch)سیسکو (Cisco)وصل است جدا کنیم و یک دستگاه جدید به پورت وصل کنیم پورت (Shut down) خاموش میشود. در اصل mac address سیستم مورد نظر را به سوئیچ معرفی کرده ، در صورتی که سیستمی جدید به سوئیچ معرفی کنیم و mac address تغییر کند پورت به صورت اتوماتیک خاموش (shut down) میشود.

برای اعمال، Port Security روی هر یک از interface راه اندازی میشود.

Switch(config-if)#switchport mode access

در صورت اعمال دستور زیر سوئیچ مک آدرس اولین سیستمی که به آن متصل شود را دریافت میکند

Switch(config-if)#switchport port security 

نکته : در صورتی که مک ادرس سیستم مورد نظر را داشته باشیم میتوانیم مستقیما مک آدرس را به پورت اعمال کنیم تا فقط همان سیستم به سوئیچ متصل شود:

Switch(config-if)#switchport port-security mac-address MAC-ADDRESS

در صورتی که یک دستگاه جدید با mac address جدید وصل شود و پورت خاموش شود باید یکبار پورت shut و no shut شود تا مجدد پورت روشن شود.

برای اطمینان از اعمال دستورات با کمک دستور sho run در مود دوم میتوان تغییرات interface را مشاهده کرد:

 

مقاله مرجع : نت استاک