zone paging در سیستم پیجینگ آلگو

به طور کلی zoneها در سیستم پیجینگ آلگو با استفاده از یک multicast IP ایجاد میشوند.هر multicast IP چند مرحله ای که در نقطه پایانی master تنظیم شده جریان صوتی را به گروه خاصی از دستگاه های زیر مجموعه config شده برای دریافت multicast ارسال میکند. دستگاه های زیر مجموعه میتوانند عضو هر تعدادی از multicast zone ها باشندو یا میتوانند در zone های متفاوت به صورت هم زمان فراخوانی بشوند و محدودیتی در تعداد و ترکیب نقاط پایانی multicast zone ها وجود ندارد. در واقع سیستم پیجینگ آلگو میتواند هر گونه نیازی را با استفاده از zoneبندی پاسخ دهد، پایانه ها به تنهایی میتواند بر روی zone ها تنظیم شوند (مثل یک کلاس).

اسپیکر های آلگو مدل های 8180/8186/8188/8189 و همچنین آداپتور پیجینگ مدل 8301، مجاز به استفاده از حداکثر 50 صفحه register در هر دستگاه است در نتیجه امکان کانفیگ فراخوانی های مبتنی بر zone بندی ها را فراهم میکند.(برای مثال شماره گیری سریع توسط یک دکمه تلفن) و در zoneبندی ها میتوان پروتکل DTMF را در کلیه بلند گو ها و آداپتور ها کانفیگ کرد. جایی که فقط قابلیت page در سیستم تلفن ثبت شده است. در این سناریو zone بندی paging پس از پاسخ دادن دستگاه به page (از طریق صفحه کلید تلفن) انتخاب میشود،تمامی فراخوانی ها و اولویت انها با استفاده از روش مبتنی بر پروتکل DTMF قابل تنظیم است.

در جایی که سیستم تلفن در page group قرار دارد و از پروتکل sip در نقاط پایانی استفاده میکند بلندگو های Algo میتوانند بخشی از این تنظیمات باشند تا بتوانند به طور هم زمان پخش صدا را از طریق تلفن و بلندگو انجام دهند.

در صورت نیاز بلندگوی آلگو قابلیت کانفیگ موارد گوناگون را دارد تا نقاط پایانی بیشتری را برای group page ها در اختیاز بگذارد. این امر به ویژه برای مواردی که محدودیت در تعداد خروجی داریم مفید خواهد بود و فقط نیاز به تعدادی بلند گوبرای پوشش دهی بهتر در منطقه لازم است.

 

مرجع مقاله : نت استاک